Gespreksgroep Jongvolwassenen

De gespreksgroep jongvolwassenen is bedoeld voor mensen van ongeveer 25 tot 45 jaar.   Afgelopen twee jaar kwamen we bij elkaar als Gespreksgroep Geloofsopvoeding.

We komen in principe één keer in de zes weken bij elkaar.

Er is aandacht voor hoe het met ieder persoonlijk gaat en de hoofdmoot van de avond is het bespreken van een onderwerp, eventueel door de deelnemers zelf uitgezocht en besproken.

De eerste bijeenkomst (maandag 26 oktober) zal zijn in de bovenzaal van de Kruiskerk  in Echtenerbrug, vervolgens bij de deelnemers thuis. Aanvang: 20.00 uur

Ik hoop jullie hier (weer) te ontmoeten.

Contactperson(en) gespreksgroep jongvolwassen


Agenda gespreksgroep jongvolwassenen

Kerkdienst – Kruiskerk

pastor C. van Rijn, Sneek Na de dienst is er koffiedrinken in het bijgebouw van de Kruiskerk

Tentdienst Delfstrahuizen

ds. Peter Pit, Ryptsjerk met medewerking van het Lemster Mannenkoor

Kerkdienst – Laurenskerk

ds. W. Hordijk, Lemmer Lopende viering van het Heilig Avondmaal