Gespreksgroep voor senioren

Vanuit het pastoraat willen we ook dit jaar weer een ouderengespreksgroep starten in een zaal bij de Kruiskerk. We spreken dan met elkaar over de diverse geloofsbelijdenissen. De invulling van de middag: het elkaar ontmoeten, zingen en geloven.

Kom gerust meedoen!

Agenda gespreksgroep voor senioren

Er kan geen informatie over activiteiten getoond worden.