Jonge doopouders

De kerkenraad wil de ouders van kinderen die in onze gemeente de laatste 3 jaren gedoopt zijn, uitnodigen om (roulerend) bij één der ouders thuis te praten over de doop van hun kinderen en het eventuele vervolg daarop. Onze kerkelijk werker en de nieuwe predikant zullen zich hiervoor inzetten.