Zegenen van levensverbintenissen

Ook dit onderwerp is de afgelopen 2 jaar zowel in huiskamer-gesprekken als op gemeenteavonden besproken. Het staat nog steeds open om verder ‘behandeld’ te worden. U weet, dat,  zolang onze gemeente hierover nog geen besluit heeft genomen, dit in onze kerkelijke gemeente niet is toegestaan (kerkorde). Ook hiervoor kijken we naar onze nieuwe voorganger. Mogelijk heeft deze een andere kijk op dit onderwerp dan we tot op heden hebben gehoord.