Thema 40 dagentijd ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’?

Vanaf Aswoensdag 10 februari begint de 40dagentijd en het zal u verbazen dat deze niet veertig maar zesenveertig dagen duurt n.l. tot en met zaterdag 26 maart.

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voert kerk in actie in deze belangrijke kerkelijke periode campagne.  Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal voor 6 zondagen

Dit jaar is het thema     ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.

Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreüs maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij.” Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga!