Aanpassingen website 17 februari 2016

De volgende aanpassingen zijn gemaakt op de website:
  • Facebook pagina links in het scherm beschikbaar
  • Archief kerkdiensten heet voortaan Kerkdienst gemist
  • Overzicht galerijen verwijderd van hoofd pagina (is nog wel eschikbaar via het menu)
  • In het menu Informatie is het item Kerkgebouwen en begraafplaatsen vervangen voor Locaties
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn hierover neem dan contact op met de webmaster.