Veertigdagentijd app

Veertigdagentijd app

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 40-dagentijdapp. De app leidt u door de 40-dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto`s of praktische tips. In 2016 kunt u ook daadwerkelijke stappen zetten met de 40-dagentijdapp met uw eigen stappenplan.

Thema is: “Ik ga, zet een stap naar de ander”

Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreus maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij.” Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.

Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

De 40dagentijd-app is vanaf februari 2016 weer gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.AppStore GooglePlay