De gemeente gaat met Pit op pad

Goeie dei! Goedendag!

Met ingang van 1 maart 2016 ben ik interim-predikant van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee. Totdat er een vaste predikant gevonden wordt, mag ik hier als predikant werkzaam zijn. Ik kende de gemeente al een beetje vanwege enkele bijzondere diensten die ik vorig jaar met gemeenteleden heb voorbereid. Ik leer de gemeente langzaam beter kennen, maar kan nu al zeggen dat ik bewondering heb voor de manier waarop deze gemeente de afgelopen vacante periode het kerkenwerk heeft opgepakt. Er gebeurt zoveel voor allerlei leeftijden! Mijn complimenten aan deze gemeente, de kerkeraad en de kerkelijk werker. Ik hoop aan deze levende gemeente ook mijn steentje bij te dragen.

Wie ben ik?

Ik ben in 1967 in Thailand geboren en heb gewoond in Laos en Zuid Afrika. Mijn Nederlandse ouders waren werkzaam in zendingswerk en hulpverlening. In Nederland heb ik mijn vrouw leren kennen, met wie ik inmiddels meer dan 25 jaar getrouwd ben. We hebben een dochter en twee zoons. Ik ben gemeentepredikant in Aldeboarn en interim-predikant in Donkerbroek en Haule geweest.

Werkzaamheden

Vorig jaar was ik al gevraagd om dit jaar een aantal kerkdiensten in Echten en Echtenerbrug voor te gaan. In de komende maanden sta ik dus een aantal keer op het preekrooster. Maar mijn voornaamste taak bestaat uit het pastoraat en ondersteuning van de kerkeraad en de vele vrijwilligers; werk dat ik samen met kerkelijk werker Guus Doorn en seniorenouderling Ria Zuijdam mag doen.

Bij geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden, maar ook bij vragen en zorgen kunt u via de “ Ogen & Oren” en de ouderling-coördinatoren of de scriba een beroep op ons doen en wij zijn er dan graag voor u. Aarzel dus niet contact op te nemen!

En voor de Friestaligen: Praat mar Frysk!

De komende tijd gaan wij samen op pad door het leven met haar hoogte- en dieptepunten. Ik vergezel u graag op die weg. En die weg bewandelen wij niet alleen: met elkaar en met God gaan wij op pad.

Groetnis út Drachten,

Dûmny Peter Pit
Drachten
0512-540984
dspkpit@gmail.com

(met dank aan enkele gemeenteleden voor de suggestie van de titel van dit stuk)