Evaluatie kinderdienst

In oktober j.l zijn de Kindernevendienst en Zondagsschool bij wijze van proef samen gegaan.. Inmiddels zijn we een half jaar verder en hebben we, zoals afgesproken, deze nieuwe vorm geëvalueerd.

Allereerst is duidelijk geworden dat de samenwerking positief uitpakt. De groep kinderen is groter, er zijn meer mogelijkheden en de sfeer is goed. Ook de deelname van een grote groep van de kinderen aan het kerstfeest was een hoogtepunt.

Natuurlijk zijn we ook tegen een aantal zaken aangelopen die in de praktijk niet handig bleken. Vandaar dat we een aantal kleine aanpassingen hebben gedaan.

Eén ding is echter duidelijk, in samenwerken ligt de kracht!

We hebben dan ook gekozen voor één vorm, de kinderdienst, waarin we de uitgangspunten van zowel de voormalige zondagsschool als kindernevendienst zoveel mogelijk respecteren.

Vanaf april zal de kinderdienst er als volgt uit gaan zien:

  • De kinderen starten allemaal in de kerkzaal. Kinderen waarvan de ouders in de kerk zijn, zitten gewoon bij hun ouders. Kinderen die alleen komen (voormalig ‘zondagsschoolkinderen’) gaan in de kinderbank zitten met de leidster van de kinderdienst. Deze kinderbank is duidelijk herkenbaar in beide kerken.
  • Na aanvangslied, votum en groet gaan de kinderen met het licht van de Paaskaars naar de kinderdienst en komen terug na de preek.

De kinderdienst duurt dus iets langer dan de voormalige kindernevendienst. Dit biedt meer mogelijkheden voor activiteiten, maar zorgt ook dat de kinderen bij de liturgie betrokken zijn en bovendien de Zegen ontvangen aan het einde van de dienst.

Wij realiseren ons dat samenwerken compromissen van beide kanten vraagt. We hopen echter dat we met deze vorm een goede middenweg hebben weten te vinden. We hebben er alle vertrouwen in dat het gaat werken.

Namens de kerkenraad,

Ammy van Unen en Wilma Bakker