Lintje voor vormalig organiste Mevrouw F. (Free) Hoekstra-Wind

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen drie inwoners van gemeente De Fryske Marren op dinsdag 26 april een koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.

Tijdens deze gelegenheid ontving onze voormalig organiste Mevrouw F. (Free) Hoekstra-Wind een lintje voor haar verdiensten. Wij feliciteren haar met dit zeer verdiende lintje!

Mevrouw Free Hoekstra-Wind uit Delfstrahuizen (5 februari 1935) is vanaf haar jeugd organist bij de gereformeerde kerk. Van 1952 tot 1958 in Oosterzee. Van 1964 tot 1990 in Marum in Groningen en vanaf 1990 weer in Echtenerbrug en omgeving. Zij is dus van 1990 tot heden onafgebroken 25 jaar organist geweest in Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Naast organist is Free Hoekstra-Wind nog op diverse andere terreinen actief geweest in de kerk. Ze is jaren leidster, bejaardenouderling en bezoekdame voor nieuwe kerkleden. Per 1 september van dit jaar draait ze weer mee in een nieuwe opzet voor het pastoraat van de kerk. Ze is een van de 28 ogen en oren van de gemeente. Tevens is ze al 50 jaar onafgebroken verbonden met de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB/Passage). Ook hier is ze organist en dirigent van het koor. In Marum heeft ze zelfs het koor opgericht. Ze is 6 jaar voorzitter en 5 jaar ziekenbezoekster van deze vereniging geweest. Muziek is nog steeds heel belangrijk in haar leven en ze wil graag zoveel mogelijk mensen hiervan laten genieten. De decoranda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.