Zondagsbrief en kerkblad Ûnderweis nu ook digitaal

De afgelopen periode zijn er bij de kerkenraad diverse verzoeken binnen gekomen om het mogelijk te maken de zondagsbrief en het kerkblad digitaal te kunnen lezen. De wereld om ons heen verandert in snel tempo (en veel mensen, vooral jongeren, lijken alleen nog via PC, tablet en smartphone te bereiken). Daarom heeft de kerkenraad over deze verzoeken gediscussieerd en besloten beide vormen van informatie voor en over onze gemeente via de website beschikbaar te stellen.
Neen, niet iedereen kan zomaar deze informatie via de website inzien. Voorlopig geldt deze proef tot het eind van 2017. Dan wordt weer door de kerkenraad bekeken of het goed werkt en of voortzetting goed en verantwoord is en ook of het aangepast moet worden.

Zondagsbrief

Iedereen die bij onze gemeente is aangesloten (en in de kerkelijke administratie staat), kan zich via de website aanmelden en wordt, nadat de gegevens zijn gecontroleerd, toegelaten en krijgt een toegangscode via de mail. Het blijft zo dat de zondagsbrief normaal voor de aanvang van elke dienst wordt uitgedeeld. U kunt dus ook steeds een extra exemplaar vragen voor een bekende, die niet de dienst kon bijwonen. Over privacy gevoelige informatie wordt altijd eerst van te voren toestemming voor vermelding van de betrokkene (of diens familie) gevraagd.

Kerkblad Ûnderweis

Bij het kerkblad Ûnderweis hebben we te maken met andere afspraken vanuit het verleden.
Een ‘papieren versie’ van het kerkblad is en blijft het hoofddoel, omdat veel gemeenteleden en andere abonnees graag iets in handen willen hebben. Een groep redactieleden verleent hiervoor hun (gewaardeerde professionele) medewerking en een grote groep vrijwilligers zorgt steeds voor de bezorging van het kerkblad in de gehele gemeente. De kosten voor het kerkblad blijven door de grote groep abonnees betaalbaar voor iedereen (op dit moment nog steeds € 17,50 per jaar). Dat willen we zo houden. Om dit soort redenen heeft de kerkenraad besloten om, als proef tot eind 2017, het kerkblad ook digitaal beschikbaar te stellen voor dezelfde groep abonnees. Via de website kan men zich aanmelden voor deze digitale versie (precies gelijk aan de papieren versie) en men krijgt een toegangscode, nadat aan de hand van de ingevulde gegevens is gecontroleerd dat men inderdaad een abonnee is van het kerkblad en dit ook elk jaar is betaald. Het is niet de bedoeling dat de digitale versie de papieren uitgifte gaan vervangen.

De kerkenraad hoort graag (kan via scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl) uw opmerkingen over deze moderne manier van informatieverstrekking. Eind 2017 krijgt u van ons een verslag van onze bevindingen over beide digitale informatie mogelijkheden.

Het DB van de kerkenraad.

Uw kunt registreren voor de zondagsbrief en het kerkblad Ûnderweis met onderstaand formulier.