Uitnodiging voor de bevestigings- en intrededienst van mevrouw S.M. Baayen-Op ‘t Land

U heb in het laatste kerkblad Ûnderweis al kunnen lezen dat op zondag 22 januari om 14.30 uur in de Kruiskerk de bevestigings- en intrededienst voor onze proponent, mevrouw S.M. Baayen-Op ‘t Land, plaats vindt. Deze bijzondere dienst wordt geleid door D.S. Peter Pit en als kerkenraad rekenenen we op ruime aanwezigheid van gemeenteleden.

Wij nodigen u hierbij uit om in die dienst aanwezig te zijn en daarmee uw betrokkenheid bij onze gemeente en met de vertrekkende- en nieuwe voorganger te onderstrepen.

Na afloop van de dienst is er in het bijgebouw gelegenheid met elkaar (o.a. vertegenwoordigers van de Mobiliteitspool, Classis, collega predikanten, familie en (studie)vrienden van dan inmiddels Ds. Sifra Baayen) na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Dit alles wordt in goede banen geleid door onze kerkrentmeesters en hun vrijwilligers.

We verwelkomen u graag op zondag 22 januari vanaf ± 14.15.

De kerkenraad

uitnodigingskaart intrededienst