Beleef The Passion mee

Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen zal er op de avond van Palmpasen een Passion worden opgevoerd door allerlei gemeenteleden. Misschien lijkt het u leuk om ook mee te doen aan deze muzikale verbeelding van het Paasevangelie.

Dat kan! U bent van harte uitgenodigd om mee te zingen in het ‘Passionkoor’. De basis van dit koor is de cantorij en het zou heel leuk zijn wanneer jij/u komt helpen!  In de Passion zingt het koor een aantal van de liedjes en deze worden iedere maandag aan het begin van de repetitie (aanvang 20:15 uur in het bijgebouw van de kruiskerk) geoefend.

Voel je welkom en zing mee!!

The Passion en het kruis

Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van The Passion. Tientallen mensen zijn in de weer om dat verhaal van de laatste dagen van Jezus te laten horen en zien.

Centraal in het verhaal staat het kruis van onze Heer. Het begint die avond van de Palmzondag allemaal met een rondgang van dat grote kruis door de straten van Echtenerbrug. En daarna wordt het de Kruiskerk binnengedragen.

Dat grote houten kruis is kaal en leeg. Maar de bedoeling is dat het niet leeg blìjft. U wordt allemaal uitgenodigd om op dat kruis iets te schrijven. Iets dat te maken heeft met “Lijden” of met “Belijden”.  Wat roept dat kruis bij u op?  Waaraan denkt u als u het kruis van Jezus ziet?  Schrijf dat er op.  Het kan een woord zijn, een uitspraak  een uitroep  of een naam. Uw eigen naam misschien, of die van een ander. Het kan een situatie zijn, iets waaraan u denkt als u stilstaat bij het lijden van Jezus. Geen lange verhalen dus, maar kort en bondig iets dat bij u boven komt als u dat kruis ziet staan.

Waar en wanneer kan dat? 

Om te beginnen op zondag 5 maart. Dat is de 1e zondag in de veertigdagentijd, de periode waarin we naar Pasen toeleven en stilstaan bij lijden, dood en opstanding van onze Heer. Dan is de kerkdienst in Echten. Tenzij het regent zal die zondag het kruis buiten staan en kunt u er voor of na de dienst iets op schrijven.

Daarna is er een mogelijkheid op woensdag 8 maart, de avond van biddag, in de hal van de Kruiskerk.

En op zondag 12 maart. Dan kunt u het kruis vinden in het clubgebouw.

En voor het laatst op zondag 26 maart, ook in de Kruiskerk, en ook dan in de hal. Dat is de laatste gelegenheid. Daarna wordt de kerk omgebouwd tot het toneel van het lijdensverhaal. Alles gericht op de uitvoering van de Passion op palmzondag, 9 april, ‘s avonds in Echtenerbrug.

U kunt er nu vast over nadenken: wat wil ik op dat kruis schrijven?  Wat hoort voor mij bij dat kruis van Jezus?

T.J. de Heer