UIT DE PASTORIE – september/oktober 2017

Soms vraag ik me af….

                                         de Heilige Geest, wie is dat eigenlijk?

Fidget spinner

De Heilige Geest, daar horen we niet zo vaak over. We kunnen ons veel voorstellen bij Jezus, die natuurlijk hier op aarde heeft rondgelopen. Ook hebben we een beeld bij God de Vader. Maar de Geest is misschien de meest ongrijpbare van de Drie-eenheid. Dat is op zich niet erg. Iemand legde mij dit laatst uit aan de hand van een fidget spinner. Dit is een rondspin-wieltje met drie rondjes erin. Veel kinderen spelen ermee: ze geven het wieltje een zwengel en dan gaat het draaien. Dit speeltje kan je gebruiken als beeld van de Drie-eenheid. De drie rondjes staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie elementen in God kunnen we onderscheiden. Maar als we een draai geven aan de fidget spinner, dan zijn de losse rondjes niet meer te onderscheiden. Zo kunnen we meestal ook niet de losse personen binnen de drie-eenheid onderscheiden. God is namelijk altijd in beweging.

Beweging

God is niet alleen zelf in beweging, hij zet ook in beweging. Hij zet mensen tot actie aan, hij bezielt ze. En dat is precies het werk van de Heilige Geest. Zo zien we de Heilige Geest ook in de bijbel terug. Niet als persoon, maar als God de Beweger, de Bezieler van de mens. In Genesis wordt beschreven dat God zijn Geest blaast in de mens. Pas dan gaat de mens bewegen.

Tot wat voor beweging zet Gods Geest nu aan? Je kunt het eigenlijk samenvatten met drie punten: Leven brengen, bevrijden en vernieuwen. De Heilige Geest speelt in de hele bijbel al een rol. Daar zet hij aan tot leven. Zoals bij de schepping. Hij is de levensbrengende adem die de mens doet leven. Hij zweefde over de wateren aan het begin van de schepping. Hij zet ten tweede aan tot bevrijding en recht. Hij leidt met Gods vuur de Israëlieten door de woestijn. En hij inspireert de richters om goed recht te spreken, waarbij ze niet kijken naar hun eigenbelang of hun voordeel.

En ten derde brengt de Heilige Geest vernieuwing. De Heilige Geest wordt af en toe geschonken aan een koning, zoals koning David. Of een profeet, zoals Jeremia. Zij krijgen een nieuw perspectief op de toekomst. Zij moeten die profetie uitspreken en het land helpen die kant op te gaan.

Beweging bij ons

Tot die bewegingen zet de Heilige Geest aan: Leven brengen, bevrijden en vernieuwen. Die slaagden niet zomaar. De Geest stuitte op verzet. Mensen willen niet altijd meegaan in de plannen die Gods Geest hen ingeeft. Uit gemak, uit angst of uit weerstand.

Daar schrijft de Galatenbrief ook over (Galaten 5:13-­25). Gods Geest kan ons dingen ingeven, maar het is aan ons de keuze om ernaar te luisteren of niet. We krijgen niet altijd ingefluisterd wat God van ons vraagt. Maar vaak weten we wel wat niet in lijn is met Gods wensen. Daar kunnen we de Heilige Geest vragen om ons een zetje in de goede richting te geven.  Want de Heilige Geest zet ons aan om mee te doen in Gods beweging van leven brengen, recht en bevrijding en vernieuwing.

Deze column is nieuw: een plaats om niet-frequente vragen te stellen over wat je bezighoudt. Daarvoor hebben we natuurlijk wel jouw vragen nodig! Stuur je vraag op naar de predikant en zij gaat er verder mee aan de slag.