Uitnodiging gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit om de gemeenteavond bij te wonen op

woensdag 1 november 2017 in het bijgebouw van de Kruiskerk.

De aanvangstijd is 20.30 uur,  na afloop van de dienst Dankstond voor gewas en arbeid in de Kruiskerk.

Voor de pauze zullen zoals gebruikelijk in de najaarsvergadering de begrotingen 2018 van het

college van kerkrentmeesters en het college van diaken besproken worden.

De beide begrotingen zullen op zondag  22 oktober in de Laurenskerk en op zondag 29 oktober in de Kruiskerk ter inzage liggen. U mag ze meenemen naar huis, met het vriendelijke verzoek om zorgvuldig met deze informatie om te gaan.

Na de pauze zal de voorzitter van de kerkenraad uitleg geven van de gevolgde sollicitatieprocedure van de vacature kerkelijk werker en voortgang hiervan bespreken.

De kerkenraad hoopt dan ook op een goede belangstelling van uw kant, zodat we samen als gemeente en kerkenraad kunnen werken en bouwen aan de toekomst van onze gemeente.

Namens de kerkenraad,

Bakker-Veldstra, scriba