Uitnodiging wijkavonden

De laatste jaren organiseert de kerkenraad beurtelings groothuisbezoeken en wijkavonden. Dit voorjaar worden er weer drie wijkavonden gehouden en kunt u kiezen uit drie locaties in uw eigen omgeving.
Gekozen is voor het thema: “Als kinderen andere wegen gaan.” Als kinderen in hun leven op een kruispunt staan, laten ze zich meenemen op dezelfde weg als hun ouders. Soms gaat die weg misschien wel anders, maar toch in dezelfde richting. Soms gaan ze linksaf en kiezen ze voor een ander geloof. Ook kunnen ze rechtsaf slaan en kiezen voor een geloof, maar dan zonder kerk. Soms buigt een weg ook onherkenbaar ver af van die van de ouders, en maken ouders zich daar grote zorgen over. De vanzelfsprekendheid om het geloofsspoor van de ouders te volgen is (sterk) afgenomen.
Ds. S. Baayen-op ’t Land zal de drie wijkavonden leiden.

U kunt kiezen uit de volgende locaties:
8 maart in het voormalig Hervormd Kerkje, Bandsloot 16 in Bantega.
13 maart bij familie J. Bosma, De Akkers 47 A in Oosterzee.
21 maart in het bijgebouw van de Kruiskerk in Echtenerbrug.

De avonden beginnen om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur. U hoeft zich niet van tevoren op te geven en kunt zo binnenlopen.
De kerkenraad wil u graag ontmoeten op de wijkavonden op voornoemde locaties om de ervaringen en toekomstvisie rond dit thema met u te delen.

Namens de kerkenraad,

J. Bakker-Veldstra, scriba