UITNODIGING AAN OUD-AFGEVAARDIGDEN EN OUD-B.M.-LEDEN VAN DE CLASSIS HEERENVEEN

Op woensdag 25 april 2018 ‘s avonds om half 8 hoopt de Classicale Vergadering van de Classis Heerenveen te vergaderen in Kerkelijk Centrum ‘De Oerdracht’ te Joure. (E.A. Borgerstraat 46 8501 NE Joure). Dit belooft een bijzondere vergadering te worden omdat dit de laatste vergadering zal zijn.
Per 1 mei 2018 zal de Classis Heerenveen namelijk opgaan in de nieuwgevormde Classis Fryslân. Dit betekent de afsluiting van een hele lange periode. Er heeft namelijk ruim 400 jaar een Classis Heerenveen bestaan, die aanvankelijk de Classis Zevenwouden werd genoemd. Van 1837 tot 1999 zijn dat er zelfs twee geweest omdat eerst de Afgescheiden kerken en daarna de Gereformeerde kerken in Nederland ook een Classis Heerenveen hadden, aanvankelijk (tot 1851) de Classis Tjalleberd genoemd. Vijf jaar lang is er daarna één gefedereerde Classis Heerenveen geweest tot er op 1 mei 2004 een gelijknamige Classis van de Protestantse Kerk in Nederland werd gevormd.

Als dit herinneringen bij u oproept, dan vragen wij uw aandacht voor de volgende uitnodiging:
Het Breed Moderamen van de Classis Heerenveen nodigt iedereen uit die in voorgaande jaren als lid van het Breed Moderamen en/of als afgevaardigde van zijn of haar gemeente deel heeft uitgemaakt van de Classicale Vergaderingen. U bent van harte welkom om de laatste Classicale Vergadering geheel of gedeeltelijk als gast bij te wonen en wij verheugen ons erop dat er na de vergadering bij een hapje en een drankje ruimschoots gelegenheid zal zijn om elkaar te ontmoeten.
Om er zicht op te hebben hoeveel mensen wij die avond kunnen verwachten, verzoeken wij u om u op te geven vóór of op 18 april bij de scriba of de actuarius van de Classis Heerenveen:
Ds. D.J. Deuzeman, scriba.
Akkersplein 161
8443 BA Heerenveen.
Telefoon: 0513 681640.
E-mail : djdeuzeman@gmail.com

of

Dhr R. Kok, actuarius
De Spoarbiels 8
8521 DK Sint Nicolaasga
Telefoon: 0513 431353
E-mail : roel-kok@hetnet.nl

Namens het Breed Moderamen van de Classis Heerenveen,

Ds. D.J. Deuzeman,