Tsjerkepaad Spesjaal in de Laurenskerk

Al eerder hebben we gemeld dat we in de Laurenskerk in Echten meedoen aan het Tsjerkepaad deze zomer. Van 7 juli tot 8 september is de kerk van Echten op zaterdagmiddag open voor bezoekers met een cultureel programma.Het openingsweekend van 7 en 8 juli start met veel bijzonders: een toneelstuk van Popke Popma. Hij kondigt dit zelf aan als: “ Rjocht, it oare ferhaal van Tsjûke en Margje wurd spiele troch it “Freonental”, amateurtoniel út Eastersee”.

Op die zaterdag start ook de Kunstroute met een app voor fietsers langs culturele activiteiten aan de zuidkant van het Tjeukemeer. In die kunstroute is de kerk in Echten opgenomen met een expositie van viltwerk van Mieke Hoekstra uit Gorredijk en op zondag een optreden van het koor “Melodia” uit Lippenhuizen.

  • Op zaterdag 21 en 28 juli vertelt Popke Popma een verhaal: “Heart de duvel yn ‘e tsjerke ?”.
  • Op 4 augustus vertelt Stef Diever verhalen uit de historie van Echten met de titel “It Paed Werom”, met muzikale omlijsting van Roeli Wind. k
  • Op zaterdag 11 augustus zet Annie de Haan haar schildersezel neer en gaat aan het werk. Haar schilderijen exposeert ze in de kerk en haar man Geert speelt muziek op de trekzak.
  • Op zaterdag 1 september speelt de muziekgroep van Klaas Stuiver.
  • Over de invulling van 18 en 25 augustus zijn we nog in gesprek op dit moment. Daarover volgende keer meer.
  • Er komt een nieuwe informatiefolder over de kerk van Echten en haar historie, en iedere zaterdagmiddag is er een kleur- en speurtochtje door de kerk voor kinderen, en koffie en thee voor alle bezoekers.

Fijn dat al een aantal mensen hulp aanbood op deze zaterdagmiddagen of als helper bij de kinderen. Voor dat laatste zijn nog steeds kleurpotloden welkom in de doos in de hal. En voor de rol van gastheer/gastvrouw staan nog een paar data open op de lijst die in beide kerken hangt. Zodra je weet wanneer je beschikbaar bent, wil je misschien wel je naam op de lege plaatsen invullen.

Aanmelden kan ook rechtstreeks bij dominee Sifra, pastor Elly of bij Hanni de Heer – 564071 Klaas Veltman – 542240