Uitnodiging gemeenteavond

Op 7 november a.s. is er weer een najaarsgemeenteavond, aansluitend aan de dienst Dankstond voor Gewas en Arbeid. De avond wordt gehouden in het bijgebouw van de Kruiskerk en de aanvangstijd zal zo rond de klok van 20.30 uur zijn.Het wordt een korte vergadering waarin het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen de begrotingen van 2019 laten zien en toelichten. Wat zijn de plannen en wat gaat dit kosten.
U krijgt de gelegenheid om deze begrotingen in te zien en/of mee te nemen op zondag 28 oktober en zondag 4 november in de Laurenskerk.

De agenda:
– Inloop na afloop van de Dankstond.
– Welkom door de voorzitter van de kerkenraad.
– Presentatie begroting 2019 van het college van kerkrentmeesters door dhr. R. Planting.
– Presentatie begroting 2019 van het college van diakenen door dhr. H. Slump.
– Tijdens en na de presentaties krijgt u gelegenheid tot het stellen van vragen.
– Rondvraag
– Sluiting
Na afloop van de vergadering kunt u nog even nazitten, onder het genot van een kopje koffie/thee.
De kerkenraad hoopt van harte dat u aanwezig kunt zijn, om zo belangstelling te kunnen tonen voor het werk van uw kerkrentmeesters en uw diakenen.