Gebedsweek ’Recht voor ogen’

In het afgelopen jaar is er iets unieks voorgevallen: In Echtenerbrug kwamen 4 kerken bij elkaar met de vraag ‘hoe zijn wij kerk in onze dorpen’. Dat waren de PKN Echtenerbrug-Oosterzee, de PKN Sintjohannesga-Delfstrahuizen, de Vrij Evangelische Gemeente Bantega en de vergadering der gelovigen uit Echtenerbrug. De jaren hiervoor waren we nog met drie kerken: de VEG Bantega en de twee PKN-kerken. We zijn blij dat de vergadering der gelovigen ook is aangeschoven! Elkaar erkennen als gelovigen begint op een lokaal niveau. In januari wordt landelijk de Gebedsweek voor de Eenheid gevierd- waarin gelovigen van verschillende kerken met elkaar bidden en vieren. Onze vier kerken doen daar ook aan mee. Op maandagavond zal er een muzikale en korte gebedsdienst plaatsvinden in onze eigen gemeente. Op dinsdagavond zal de gebedsgroep van Sintjohannesga de dienst in Delfstrahuizen leiden. En op woensdagavond verzorgen de vergadering en de VEG samen een avond.

Gebedsweek voor eenheid onder gelovigen:
21 januari: 20:00, Laurenskerk, ds. Sifra Baayen gaat voor.
22 januari: 20:00, kerk van Delfstrahuizen, ds. Sara de Vries-Terpstra.
23 januari: 20:00, zuster Jacobsstraat ?? ??