Uit de pastorie

Ik heb een kalender op mijn werkkamer staan met elke dag een uitspraak. De uitspraken zijn verzameld in een verzorgingstehuis. Het is ook te merken dat deze uitspraken lang gerijpt hebben en ook veel (praktische) wijsheid meebrengen. Pas hing de kalender open op deze uitspraak: “Je kunt veel kwijt raken, maar nooit je grondslag.” En er stond een foto boven: Een geelgouden kruis in een donkere ruimte. Nou komen er de nodige mensen langs in mijn werkkamer, en die uitspraak, daar is niet iedereen het mee eens. Sommigen zeggen: Er zijn juist mensen die alles kwijtraken! En als je eenmaal in de put zit, dan is God ook niet meer zichtbaar. Voor anderen is het vertrouwen op God juist gegroeid in tijden van verlies.

Deze uitspraak “Je kunt veel kwijt raken, maar nooit je grondslag.” was een mooie aanleiding om eens verder te praten. Het doet denken aan het bijbelverhaal over een man die een huis ging bouwen. Hij besloot zijn huis op een rots te bouwen: wat voor regen of storm er ook komt: dat fundament spoelt niet weg. Een ander bouwt misschien zijn huis op zand of veen – dat zakt in of klinkt in. Het huis zal zonder extra heipalen niet blijven staan op die grond.

Dit beeld gebruikt Jezus in Lucas 6:46-49. Hij moedigt ons aan om na te denken wat ons fundament is. Als wij gelovig zijn, naar Jezus’ woorden luisteren en er niks mee doen, dan zijn wij zoals die man die zijn huis op het zand bouwde. Maar als we Jezus’ woorden aannemen en ook iets met die woorden gaan doen, dan zijn wij als de man die zijn huis op de rots bouwde. Wat voor stormen er in ons leven voorbij komen: ons levenshuis staat stevig op een rotsvast fundament. Hij zegt dus: Bouw maar op mij! Als je mij neemt als je grondslag, dan staat dat deel van je leven alvast stevig.

Ik wens jullie toe dat jullie een mooi nieuw jaar mogen beginnen en dat jullie dat ook goed beginnen met Jezus, die onze Rots is. Bouw dit nieuwe jaar maar op een stevig fundament, dan blijft het wel staan.

 Een gezegend begin van het Nieuwe jaar gewenst!

ds. Sifra Baayen