Kinderen aan het avondmaal. Hoe zit het ook al weer?

Ieder kind van de gemeente wordt vanaf groep 5 van de basisschool uitgenodigd om mee te doen aan de kindercatechese. Tijdens deze bijeenkomst wordt de basis gelegd voor het bewust deelnemen aan het avondmaal. Bovendien verdiepen we ons samen in geloofszaken, op het niveau en de beleving van de kinderen.

Kinderen die aan deze catechese deelnemen, of in het verleden deel hebben genomen, zijn van harte welkom om samen met hun ouders aan het avondmaal deel te nemen.

 Na de kinderdienst in de avondmaalsdienst gaan de kinderen die wel mee kunnen doen weer bij hun ouders in de kerk zitten.

Voor de jongere kinderen en de kinderen die niet meedoen aan de catechese zal er een oppas, meestal de leiding van de kinderdienst, geregeld worden. Zij mogen bij die persoon in een gereserveerde bank gaan zitten.

Als hun ouders deel hebben genomen aan het avondmaal, mogen ze met hun ouders meelopen naar hun zitplaats. Zo kan de leiding nadien ook nog deelnemen aan het avondmaal.

 De kerkenraad heet alle kinderen welkom op de catechese. Uiteraard is deelname van de kinderen aan het avondmaal een verantwoordelijkheid van de ouders zelf.