De classis Fryslân

Onze classispredikant, ds. Wim Beekman, heeft een kerstgroet naar onze gemeente gestuurd. Het is een bemoedigende groet.
U kunt deze kerstgroet op onze website www.pknechtenerbrugoosterzee.nl onder het kopje actueel en dan naar Classis vinden.
Hier staat ook een verslag van de classisvergadering van 7 februari 2019. Wij hebben ervoor gekozen om deze groet en verslag op onze website te zetten. We kunnen hierdoor het kerkblad compact houden.