Omzien naar elkaar – Een goed gesprek – Huiskamergesprekken

Onze gemeente heeft een website. Door op internet in te tikken www.pknechtenerbrugoosterzee.nl komt u op onze website. U ziet daar Omzien naar elkaar. We willen daarmee zeggen dat we het belangrijk vinden om aandacht voor elkaar te hebben. Dit gebeurt uiteraard in het pastoraat, de kerkdiensten en door het gezamenlijk in stand houden van onze gemeente.Omzien naar elkaar kun je ook doen door met elkaar in gesprek te zijn. De kerkenraad heeft daar huiskamergesprekken voor georganiseerd. Het thema van deze huiskamergesprekken is: Een goed gesprek.
Onze ds. en pastor hebben een leuk plan bedacht om tijdens een huiskamergesprek ook echt met elkaar in gesprek te komen. Een gesprek waar we het misschien ook even over koetjes en kalfjes hebben en waarbij het óók gaat over wat we belangrijk in ons leven vinden. Vooral waar het ons geloofsleven betreft. Het is boeiend om naar elkaar te luisteren. Te weten wat onze mede gemeenteleden belangrijk vinden en bezig houdt.
Verschillende mensen in onze gemeente hebben hun huiskamer beschikbaar gesteld. We vinden dat fijn en bij voorbaat onze hartelijke dank.
U bent vast nieuwsgierig geworden en denkt misschien wel: Hier wil ik wel aan mee doen.
Het gaat op de volgende manier. U wordt gevraagd of u mee wilt doen. Er zijn minstens 10 avonden.
Wilt u meedoen, dan kunt u een avond kiezen. Let wel er kunnen maximaal 10 mensen per avond aanwezig zijn. De groep wordt anders te groot en is het lastig om met elkaar in gesprek te raken.
In overleg met degene die u uitnodigt kunt u een avond uitkiezen.
Uw ‘overkomst’ zal ons aangenaam zijn.

Namens de kerkenraad, Klaas Veltman (vz.)