Oppassers gezocht

Elke zondag is er voor de kinderen tot 4 jaar een oppasdienst tijdens de kerkdienst. Wie lijkt het leuk om hier bij te helpen?
Je hebt ongeveer 1x per 7 weken oppasdienst.

Dirkje en Akkianne hebben aangegeven te willen stoppen, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Voor verdere vragen of opgave kun je contact opnemen met Anita Braber: 06-23546754