Pastor Elly

Sinds 1 november 2017 is pastor Elly Stellingwerf-Vinke in onze gemeente werkzaam. Zij doet dit met veel inzet. Zelf zegt pastor Elly: “Dit werk heb ik de afgelopen tijd met veel plezier en voldoening gedaan”.
De zin hiervoor staat in de verleden tijd. Pastor Elly beëindigt haar werkzaamheden per 15 mei 2019.
Dat vinden wij jammer en tegelijk zijn wij blij en dankbaar dat pastor Elly zich de afgelopen tijd voor onze gemeente ingezet heeft.
Het pastorale werk vindt zij erg mooi en boeiend. Het vergt ook veel energie, wat helaas ten koste gaat van haar gezondheid. Daarom lijkt het haar verstandig om te stoppen.
Met preekvoorziener Jeannet Bakker heeft Elly afgesproken dat zij de gemaakte afspraken over preekbeurten in 2019 gewoon nakomt. Ook in 2020 hoopt zij nog een aantal keren bij ons voor te gaan.
Pastor Elly hecht eraan te benadrukken dat zij zich erg thuis voelt in onze gemeente en zij vertrouwt erop haar werkzaamheden de komende tijd op een goede manier af te ronden.
Op zondag 12 mei 2019 neemt zij in de eredienst, waarin zij zelf voorgaat, afscheid van onze gemeente.
Pastor Elly bedankt voor wat u voor ons gedaan en betekend heeft!!