Huiskamergesprekken

In de afgelopen tijd zijn als het goed is alle kerkleden gebeld of bezocht met de vraag: doet u mee aan de huiskamergesprekken? Meer dan honderdtwintig mensen hebben afgesproken om te komen.
Op deze avonden zag ik bekende en onbekende gezichten, jonge en oude bezoekers, buren en niet-buren. De avond draait om ontmoeting: wat houdt iemand bezig? En om geloof: Wat spreekt je aan van Jezus? Er volgen nog verschillende avonden met huiskamergesprekken. U bent daarbij van harte welkom!

Ds. S.M. Baayen-Op ‘t Land