‘Met Pasen begint het’

Op zondag 21 april hopen we in de Kruiskerk weer met elkaar de opstanding van Jezus te vieren. De commissie ‘Bijzondere diensten’ heeft als thema dit jaar gekozen: ‘Met Pasen begint het’
Voorganger is pastor Elly Stellingwerf-Vinke. Verder zal ‘The Band of Brothers’ haar muzikale medewerking verlenen. De viering is bedoeld voor jong en oud. U bent dan ook allen van harte uitgenodigd!
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie/ thee of limonade te drinken.