Opening watersportseizoen

14 april a.s. wordt in Echtenerbrug het watersportseizoen 2019 feestelijk geopend. Wij vinden het fijn om in de dorpen als kerk ook aanwezig te zijn. Daarom zijn we ook bij de opening betrokken. Om 11.30 uur geeft Ús ideaal/Nij libben een koffieconcert in een tent op het parkeerterrein naast de Kruiskerk.
De parkeerruimte is daardoor beperkt. Gelukkig mogen we van de fam. Leffertstra en de fam. Boek op hun erf parkeren. Bedankt families.
’s Middags zijn er ook activiteiten in de Kruiskerk. Met name Wilma Bakker spant zich hiervoor in. Zij wil graag ’s middags in de tent op het parkeerterrein tussen 13.00 uur en 15.00 uur een mooi muziekprogramma met muzikanten uit onze kerkelijke gemeente verzorgen.
In de kerkzaal wordt een film vertoond met oude beelden van onze dorpen. In het clubgebouw weer een leuke kinderactiviteit verzorgen. Misschien wordt de toren weer opgesteld. Wilt u dat laatste zeker weten? Net stinne mar derhinne!!

P.S. Vanwege het koffieconcert is het koffiedrinken na de dienst niet op 14 april, maar op 5 mei.