Uitnodiging voor de voorjaarsgemeenteavond

Woensdag 15 mei 2019
Locatie: Bijgebouw kruiskerk te Echtenerbrug
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter van de kerkenraad
2. Meditatief moment door de predikant
3. Presentatie Jaarrekening door het College van Kerkrentmeesters
4. Presentatie Jaarrekening door het College van Diakenen
5. Presentatie Jaarcijfers door de voorzitter van de zendingscommissie
6. Pauze
7. De gemeente wordt gehoord in Wat onze gemeente nodig heeft
8. De gemeente wordt gehoord in Hoe verder te gaan
9. Rondvraag
10. Sluiting

N.B. Bij punt 7 en 8 is de predikant niet aanwezig

 

In het pastoraat vervullen onze dominee en pastor een belangrijke rol. Onze pastor heeft aangegeven per 15 mei 2019 te willen stoppen. Onze dominee is via de mobiliteitspool aan onze gemeente verbonden. De overeenkomst van onze gemeente met de mobiliteitspool loopt op 15 januari 2020 af. Dan is ds. Sifra Baayen–Op ’t Land 3 jaar aan onze gemeente verbonden. Bij de mobiliteitspool is geïnformeerd of deze periode ook verlengd kan worden. Met de huidige flexwet is dit niet mogelijk. Voor onze gemeente betekent dit dat wij voor de vraag komen te staan hoe we verder willen gaan. Op zich staat het aanstellen van een kerkelijk werker en het beroepen van een predikant los van elkaar. Voor het aanstellen van een kerkelijk werker is niet een goedkeuring van de Classis vereist. Voor het beroepen van een dominee wel.

Daarnaast heeft dit natuurlijk financiële consequenties voor onze gemeente. Het aanstellen van een kerkelijk werker en het beroepen van een dominee brengt nu eenmaal kosten met zich mee. Vanuit de financiële kant kun je het aanstellen van een kerkelijk werker en het beroepen van een dominee niet los van elkaar zien. De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters is hier al sinds januari 2019 mee bezig. Binnen de kerkenraad is een gesprek gevoerd over hoe hiermee verder te gaan. Het College van Kerkrentmeester heeft zich gebogen over een meerjaren begroting tot 2025 en daarmee de financiële mogelijkheden voor het invullen van het pastoraat aangegeven.

Tot zover het financiële verhaal. Natuurlijk is er meer. De kerkenraad wil u graag vertellen hoe zij dit heeft besproken. De centrale vraag daarbij is: Wat heeft onze gemeente nodig. De kerkenraad hoort daar graag de gemeente over op de voorjaarsgemeenteavond van woensdag 15 mei 2019 Locatie: Bijgebouw van de Kruiskerk te Echtenerbrug. Aanvang: 20.00 uur.

Klaas Veltman (vz. kerkenraad)