Huiskamergesprekken

In de afgelopen tijd zijn als het goed is alle kerkleden gebeld of bezocht met de vraag: doet u mee aan de huiskamergesprekken? Mocht u niet gebeld zijn, dan kan het zijn dat uw telefoonnummer niet bij ons bekend is. U kunt in dat geval contact opnemen met onze ledenadministrator Geert van Veen om even het goede nummer door te geven. U kunt mailen naar gm.vanveen@kpnplanet.nl of het melden bij uw oog en oor.
Meer dan honderdtwintig mensen hebben afgesproken om te komen. Op deze avonden zag ik bekende en onbekende gezichten, jonge en oude bezoekers, buren en niet-buren. Het was mooi om met elkaar te spreken over de vraag wie Jezus is. Jezus stelt zijn leerlingen deze vraag: Wie ben ik volgens jullie? En op de huiskamergesprekken kwamen vele antwoorden. Hier even een greep uit wat mensen vertelden: Jezus is voor mij …
“…Arts van mijn ziel”
“…Liefde”
“…Zoon van God”
“…Voorbeeld”
“…Gids”
“…Weg”
“…Socialist”
“…vaste grond onder mijn bestaan”
“…Goede Herder”
“…aanwezig”

Om anderen een beetje beeld te geven bij wie Jezus voor je is, lagen er op tafel platen van Jezus. Er zaten klassieke zondagsschoolplaten bij, moderne voorstellingen van Jezus, afbeeldingen uit de oosters-orthodoxe kerk en de katholieke kerk.

Al met al waren het prachtige avonden en middagen, waar mensen echt hebben kunnen delen van hun geloof en van hun zoeken. Bedankt allemaal!

Sifra Baayen