Classis

Er is een verslag/impressie van de generale synode binnengekomen. Deze verslagen zijn op onze website geplaatst. Voor verdere informatie hierover: www.pknechtenerbrugoosterzee.nl Onder kopje Actueel en dan naar Classis.