Uit de pastorie

Het is alweer bijna startzondag, de zondag dat alle activiteiten weer beginnen. U kunt in het jaarprogramma lezen over de verschillende groepen en de verdiepingsavonden dit jaar. Het jaarthema en het startzondagthema is ‘Een goed verhaal’.

Vorig jaar las ik met een belijdenisgroep gewoon maar de bijbel. We lazen het voor, ik stelde een paar vragen, zodat er een gesprek ontstond wat je van het verhaal dacht en wat je erbij voelde.

Pas verscheen er een boekje hierover van prof. dr. Maarten Wisse. Hij schrijft over de gesprekken die er in kerken gevoerd worden over de bijbel. Hij schrijft dat het belangrijk is om de bijbel te lezen: “De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden.”

Een Nederlandse cabaretier, Remco Veldhuis, die las de bijbel door. Hij was er zelf, atheïstisch opgevoed, niet bekend mee. En hij was ontzettend verbaasd over hoe divers de bijbel was. Het is niet eenduidig, niet maar één verhaal met hoe je heilig bent, hoe je het goede doet. Dat verraste hem. Het is gewoon ontzettend herkenbaar, hoe stomme dingen verstandige mensen soms doen.
Hij vertelt er verder over zijn bijbellees-avontuur in zijn caberet over de bijbel ‘Lang verhaal kort’.

Die verrassing kunnen wij als gewone gelovigen ook wel eens hebben: staat dat ook in de bijbel? Of: Kan je dat bijbelverhaal ook zo opvatten??

De Bijbel open doen en er met elkaar over praten is deel van het gemeente zijn. En het kan soms tot verrassende uitkomsten leiden. De projectleider van ‘Een goed verhaal’, Barnhoorn, zag dat in veel gemeentes: “In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven.”

Dit jaar zal er van alles rond dit thema langskomen. Maar het is ook een uitnodiging aan ieder die de bijbel leest. Laat je maar verrassen!

Ik kwam een gedicht tegen van Gerrit Achterberg. Deze dichter groeide op in een gezin waar het geloof ‘zwaar tussen de hanebalken hing’. Hij had een opvliegend karakter, maar schreef prachtige gedichten. Hij worstelde soms, maar probeerde in gesprek te blijven met die bijbelverhalen en met de levende God erachter. Dit is zijn ervaring.

Verzoendag

Het heilige gebeurt. Ik heb geraakt
grenzen van God en mens en dier.
Voorhangsel scheurt. Het heilige is hier.
Het heilige der heilige ontwaakt.

Ik word geheel met u gelijk gemaakt.
Leven en dood staan niet meer op een kier.
De wanden draaien open van de vier
hemelgewesten. Gij zijt losgehaakt

van het papier, dat U gebonden hield
aan lettertekens, die tezamen stonden
om wat zij wisselend van u bevonden;

spel door zichzelf ritselend bezield
tot zoveel vuur, dat er geen vezel blijft
tussen wat is en wat er over schrijft.