Najaarsgemeenteavond

Na de dankstond op 6 november 2019 is de najaarsgemeenteavond in het bijgebouw van de Kruiskerk. De kerkenraad nodigt u hiervoor van harte uit.

De agenda:
 Welkom
 Presentatie van de begroting 2020 door het College van Kerkrentmeesters
 Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de begroting van de Kerkrentmeesters
 Presentatie van de begroting 2020 door het College van Diakenen
 Gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v. de begroting van de Diakenen
 Rondvraag
 Sluiting

Uw komst, meeleven en meedenken wordt op prijs gesteld.

De kerkenraad