Zing Zing Zing

We hebben een paar jaar geleden een nieuw Liedboek gekregen. Er staan veel meer liederen in dan in het rode Liedboek der Kerken. Ook staat er van iedere traditie wat in: De 150 oorspronkelijke psalmen, maar ook liederen uit Taizé, Iona, liederen van Opwekking en Negro Spirituals. Ook de oorsprong is anders: In het Liedboek der Kerken kwam een groot gedeelte van de liedcultuur uit Duitsland en Geneve. In het nieuwe liedboek zijn er liederen uit IJsland, Congo, Brazilië en nog meer landen. En als je goed in dit Liedboek kijkt, kom je niet alleen liederen tegen, maar ook gedichten en gebeden.

Op 4 november zal ds. Lieke Weima van de PKN Scharnegoutum ons inwijden in de gedachten achter het nieuwe Liedboek. Ook zal ze met de cantorij het een en ander ten gehore brengen van die diverse liedcultuur. De cantorij onder leiding van Helga van der Wal zingt verschillende liederen voor en uiteraard mag iedereen meezingen in deze muzikale proeverij.

Van harte welkom! Het is 4 november in de Laurenskerk, inloop vanaf 19:45, begin om 20:00.