UIT DE PASTORIE

Kerst brengt altijd veel drukte in Nederlandse winkels. Ook de decoratie mag er wezen: veel lichtjes en veel rood en groen en roodwitte mutsen. Nu was ik in de eerste week van december op vakantie in een Spaanstalig land, waar ook de kerstdrukte te merken was in de winkels. Ook daar zag ik knipperende lichtjes en glanspapier in de etalages, maar in veel zaken was er ook iets anders te bewonderen. Kerststalletjes. Bij een juwelier stond een glazen kerststal met gouden kroontjes, bij een bar een kerststal in Playmobilpoppetjes en bij een derde zaak stond er een klassieke, katholieke kerststal.

Zo zag je bij bijna elke winkel net weer een ander beeld van kerstmis: Bij de een staan er twee dubbele hagen engelen, die het Ere zij God zingen. Bij de ander zie je dat het kindje nog niet in de kribbe ligt (pas met kerstmorgen legt men traditioneel het kerstkindje in de kribbe), en bij een derde zie je vooral de koningen die voor het kind in de kribbe knielen.

Door die verschillende vensters kan je je elk jaar weer over iets nieuws verwonderen met kerst. Met mij ging het beeld van dat bezielde engelenkoor mee. In de kerstverhalen verschijnt er telkens 1 engel met een boodschap: een engel voor Maria, een engel voor Zacharias, een engel voor Jozef. Op die kerstnacht begint het ook met één engel voor de herders. Maar dan komt er letterlijk een scheur in het wolkendek en daar staat een groot hemels leger te zingen en God te prijzen:

Ere zij God in de hoogste hemel
en vrede op aarde
voor alle mensen die Hij liefheeft.

Nergens zingen de engelen in de bijbel, behalve voor de troon van God (bijvoorbeeld Openbaring 5 en Jesaja 6). Maar in deze bijzondere nacht kijken de engelen niet naar de troon van God. Nee, ze kijken naar de aarde. Want daar is hun Heer die nacht geboren. Zij zingen niet God de koning toe op zijn troon, maar God het kleine mensenkind.

Als je daar bij stilstaat, dan gaan die oude kerstliederen toch in je borrelen:

Komt, verwondert u hier mensen,
ziet hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet die ’t Woord is zonder spreken,
zie wie Vorst is zonder pracht,
zie die ’t Al is, in gebreken,
zie die ’t Licht is in de nacht …

Zo zingen wij komende kerst vol verwondering met de engelen mee.

Zalige kerstdagen,

Sifra Baayen