EEN GOED VERHAAL

De bijbel is een boek vol – goede – verhalen. Sommige zijn overbekend zoals de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan of de verhalen over Abraham, Mozes en David. De boeken van de profeten zijn minder bekend en de Openbaring van Johannes is voor ons niet zo gemakkelijk te begrijpen.

Velen van ons hebben wel zo hun ‘favorieten’. Een bijbelgedeelte kan ook door een bijzondere gebeurtenis in je leven – bv. een overlijden – dichter bij je komen te staan.

De Protestantse Kerk heeft voor dit seizoen als jaarthema ‘Een goed verhaal’. Dit zal dan ook het uitgangspunt zijn voor de wijkavonden in maart.

Het gaat deze avonden niet alleen om de bijbelverhalen, het gaat ook – en vooral – om de vraag hoe die verhalen met onszélf verbonden zijn, over de wijze waarop ze óns raken en wat ze voor óns betekenen. Geen avonden met ‘zware’ bijbelstudie dus, maar persoonlijk getinte gesprekken om iets van onszelf en elkaar te ontdekken.

De opzet is als volgt:

  • 17 maart – voormalige hervormde kerk in Bantega
  • 26 maart – Fam. Oosterhof in Oosterzee
  • 31 maart – Kruiskerk in Echtenerbrug

De aanvang van de avonden is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

U bent allen van harte welkom! We hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Met hartelijke groet,

namens de kerkenraad,

ds. Evert van der Veen.