Van de cantorij

Ook in 2020 staat er voor de cantorij weer het nodige op stapel. Zo wordt er momenteel stevig geoefend op enkele prachtige koralen en koorstukken uit de Johannes Passion. Met nog een aantal andere passie-liederen zullen ze worden gezongen in de drie diensten, die bij elkaar één dienst zijn, van de Stille Week.

Een muzikale ontmoeting tussen het koor uit Almere (met Ton de Heer als dirigent) en onze cantorij  gaat er van komen op zondagavond 15 maart. In een gevarieerd programma , met tussendoor een gezellige pauze, gaat het om fijn zingen voor en met elkaar. Gemeenteleden, die graag naar koormuziek luisteren, zijn hierbij van harte welkom! Aanvang: 19.30 u. in de Laurenskerk.

Onze liederenkeuze voor de kerkdienst van 3 mei wordt in samenwerking met de voorganger afgestemd op de twee opvolgende dagen 4 en 5 mei: herdenking en bevrijding (75 jaar).

Om een keer in Suderigge te gaan zingen gaat er nu echt van komen op 18 mei. We verheugen ons op een fijne zangavond voor en met de bewoners.

Misschien is het al opgevallen; voor officiële vermeldingen bleek het handig een naam voor de cantorij te kiezen. Die is ‘Laurenscantorij’ geworden.

Nieuwe cantorijleden zijn bijzonder welkom. Vooral voor de mannenstemmen zoeken we versterking. Kóm mannen, laat (van) je hóren! Eerst eens ervaren hoe het is?… ook dan hartelijk welkom! Er wordt m.u.v. de schoolvakanties geoefend op de maandagavond van 20.00 u. – 21.45 u. in de Kruiskerk.

Voor aanmelden of meer informatie mail naar Tsjikke van der Kooi (secr.): tsjikkevanderkooi@gmail.com

Met muzikale groet,

Liesbeth van Leeuwen