Richtlijnen fysieke kerkdiensten

Aan onze gemeenteleden,

De kerkenraad is voornemens om vanaf zondag 5 juli weer wekelijks een dienst aan te bieden in de Kruiskerk om 9.30 uur. De kerkenraad heeft hiervoor een werkgroep ingesteld om uit te zoeken hoe we als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, waarbij de richtlijnen (welke PKN Nederland, in samenwerking met de RIVM, heeft uitgewerkt) gehanteerd worden.

Om u inzicht te geven waarmee de werkgroep (en daarmee de kerkenraad) rekening heeft te houden, volgen onderstaand in willekeurige volgorde de voorgeschreven regels:

 • Per 1 juli maximaal 100 personen in één kerkzaal, mits de minimale afstand tussen personen van 150cm, gewaarborgd kan worden;
 • Het looppad (bij ons 100 cm) mag aan beide zijden geen zitplaatsen hebben. Dus de eerste twee zitplaatsen in de banken blijven leeg;
 • In en tijdens de diensten mag er niet gezongen worden (ook niet mee geneuried);
 • Alle ruimten moeten op een plattegrond, op schaal, met een gebruikershandleiding in de kerk aanwezig zijn en ter inzage liggen;
 • Geen handen schudden, geen eigen vaste plaatsen, geen koffie na de dienst;
 • Bij ingang kerk, toiletten en lessenaar staan desinfecterende middelen;
 • Looprichtingen worden op de vloeren aangebracht. Zitplaatsen worden met groene stickers aangegeven;
 • Vóóraf dienen kerkgangers zich aan te melden voor de zondagdienst op de voorgaande vrijdag tussen 10.00-12.00 uur  Dan kan de indeling worden gemaakt voor de zondagdienst;
 • Kerkgangers die klachten vertonen die kunnen wijzen op het Corona-virus mogen de kerk niet bezoeken. Dit dient bij binnenkomst aan iedereen te worden nagevraagd.
 • Coördinatoren (herkenbaar) ontvangen de kerkgangers en begeleiden hen naar de plaatsen, nadat naam en telefoon is gecontroleerd. Hierbij zal de kerk gevuld worden van voor naar achteren.
 • Voor kinderen van 0-4 wordt oppas aangeboden en voor kinderen van 4-12 Kinderdienst (bij aanmelden aangeven).
 • Uitgaan na de dienst wordt door de coördinatoren geleid en volgorde aangegeven;
 • Na elke dienst moet de kerkzaal geheel worden schoongemaakt (we zoeken vrijwilligers die dit, waarschijnlijk op vrijdagen, willen doen);

Dit is onze eerste informatie aan de gemeente. We verwachten ongeveer over 1-2 weken alles te hebben uitgezocht en zijn voornemens u dan volledig te informeren. Dan is ook uitgemeten hoeveel mensen (met onderlinge afstand van 150 cm) precies in de Kruiskerk kunnen meevieren. Hiernaast blijft ook de dienst digitaal met streaming te volgen. Wij proberen van te voren aan zoveel mogelijk zaken te denken en deze zo goed mogelijk in te vullen. Mocht u verbeteringen opvallen vernemen wij dit graag!

De werkgroep

Douwe Koehoorn, Roel Luik, Jan Bakker, Piet van Koningsveld en Marleen de Jonge