Addendum Gebruiksplan Kerkgebouw Kruiskerk

Addendum bij Gebruiksplan versie 4.1

Addemdum vastgesteld op kerkenraadsvergadering: 13-8-2020

Wijzigingen/aanvullingen op Gebruiksplan d.d. 06-08-2020

  • Aanvulling in het wekelijks stukje op de Zondagsbrief dat de kerk wekelijks niet vol zit, dus dat het mogelijk is dat meer mensen de kerkdienst fysiek kunnen bezoeken.
  • Indien verwarmen van de kerk noodzakelijk is (afweging koster, eventueel in samenspraak met kerkrentmeesters), dan verwarmen tot zondagochtend 9.00 uur. Eventueel vast voorverwarmen op zaterdag. Na zondagochtend 9.00 uur wordt de verwarming niet meer aangezet (omdat hiermee recirculeren van lucht wordt bevordert en de richtlijnen van de PKN dit afraden).
  • Voor optimale ventilatie staat de nooduitgang, rechts voor in het kerkgebouw, open. Indien de coördinatoren inschatten dat dit te veel tocht in de kerk geeft, kan deze deur met een haakje op een (ruime) kier. Indien dit nog teveel tocht geeft, gaat achterin 1 deur dicht. Bij de dalen van de buitentemperatuur en/of bij een harde koude wind, is het mogelijk dat dit alsnog teveel tocht geeft. Als de coördinatoren dit voor de dienst inschatten, gaat de nooduitgang tijdens de dienst dicht, maar gaan beide achterdeuren open, aangevuld met ramen aan de kant van de oppas/kinderdienst.
  • Met de huidige richtlijnen, het bouwjaar van de kerk, de grootte van ons kerkgebouw en ons ventilatiesysteem wordt zingen tijdens de dienst sterk afgeraden. In ieder geval tot de volgende evaluatie wordt er daarom niet gezongen tijdens de kerkdienst.

Wijzigingen/aanvullingen op Gebruiksplan 12-07-2020:

  • Rond 9 uur/10 over 9 zijn de coördinatoren aanwezig. De welkomstcoördinatoren checken bij binnenkomst gezondheid en of de kerkleden op de lijst staan. De 2 kerkcoördinatoren (afvaardiging van kerkrentmeesters/ouderlingen/ diakenen) staan voor aan de zijkanten op het podium en wijzen vanaf daar de kerkgangers hun plek (bij de groene stippen) van voor naar achteren. Duo’s zo veel mogelijk in de middenbank, mensen die alleen komen de zijbanken (hier mogen ook eventueel duo’s).
  • Als het maximale aantal kerkgangers zich heeft opgegeven, zitten de kerkcoördinatoren en de dienstdoende ouderling/diaken op het podium (zodat we zoveel mogelijk kerkgangers de dienst kunnen laten volgen). Hierdoor is er slecht zicht op de beamer. Als er niet meer dan 25 kerkgangers zijn, kunnen de voorste groene stippen (2e bank) van de middenbank leeggelaten worden zodat de ouderling, diaken en 1 coördinator op de voorste bank kunnen plaatsnemen. De 2e coördinator zit dan op de stoel op het podium bij de nooduitgang. Als de kinderdienst begonnen is, kan de coördinator de zitplek van de kinderdienstleidster innemen zodat er toch zicht op de beamer is.
  • Kinderen hoeven vanaf 1-7 geen afstand meer te houden van volwassenen. Hierdoor hoeven de kinderen niet meer op het randje van het podium te zitten, maar kunnen ze op de stoelen naast de kinderdienstleidster zitten. De kinderdienstleidster gaat wel gewoon op de voorste gereserveerde stoel zitten linksvoor. Rechtsvoor blijft een stoel gereserveerd voor de lector.
  • De coördinatoren dragen een hesje. Tijdens de dienst kan deze uit.