Dankdag voor Gewas en Arbeid  

Woensdagavond 4 november vieren we zoals gebruikelijk de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Anders dan u gewend bent, zamelen wij deze dienst geen voedsel in voor de Voedselbank vanwege de Corona-crisis. De opbrengst van de collecte zal, aangevuld met een bedrag vanuit de diaconie, voor de Voedselbank te Lemmer zijn.

U kunt zich, samen met de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Sint Johannesga-Delfstrahuizen c.a., aanmelden voor deze dienst op dinsdag 3 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij Dhr. D. Koehoorn (06-50811514). Tijdens de dienst zal ook een aantal plekken beschikbaar zijn voor hen die zich niet hebben aangemeld.

De diaconie