Vacature koster

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar gemeenteleden die als koster of kostersechtpaar de functie van koster van de Kruiskerk op zich willen nemen.
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u contact zoeken met Aart Bruin tel: 0514-541693 of e-mail: atbruin@ziggo.nl. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

De kerkrentmeesters.