In erfpacht aangeboden percelen grasland te Oosterzee-Buren

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Echtenerbrug-Oosterzee biedt onder de leden van de protestantse gemeente aan enkele kavels grasland van totaal c.a.16.50 ha. Het betreft een uitgifte in 26-jarige erfpacht.Voor meer informatie en pachtvoorwaarden kunt u bellen met beherend rentmeester dhr. ing. T.P. Schrale van kantoor Schrale makelaars & rentmeesters o.g., De Skatting 69, 8621 BV Heeg, tel. 0515-442254 / info@schralemakelaars.nl

Belangstellenden kunnen zicht melden bij de rentmeester uiterlijk 31 december 2020.