Actie kerkbalans

Zoals u misschien gemerkt heeft is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. De actie loopt van 16 tot 30 januari. Het thema voor dit jaar is Geef om je Kerk.

Geven vóór je kerk is geven óm je kerk. Wij hopen dan ook dat we dit jaar weer op uw bijdrage kunnen rekenen.

In tegenstelling tot wat u gewend bent wordt de antwoordenveloppe in verband met het corona besmettingsrisico niet bij u opgehaald. De kerkrentmeesters stellen het op prijs dat u de antwoordenveloppe in de brievenbus doet van diegene die de brief van de Actie Kerkbalans bij u gebracht heeft. Zijn of haar adres staat op het begeleidend briefje. Bedankt voor uw medewerking.

 De Kerkrentmeesters.