Bericht over beroepingswerk

Aan de gemeenteleden van de PG Echtenerbrug Oosterzee.

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen wat er zoal aan voorwerk is gedaan om het  beroepingswerk daadwerkelijk te kunnen starten.

We hadden u na dit voorwerk willen uitnodigen in de Kruiskerk, om (per 30 aanwezigen) te zien en te bespreken wat er op tafel ligt (Gemeenteprofiel, profielschets van de predikant die we zoeken, meerjarenbegroting, solvabiliteitsaanvraag en gesprek met de Classis), waarna daadwerkelijk met het samenstellen van de beroepingscommissie begonnen zou kunnen worden.

Door de maatregelen per 12 januari van het kabinet, is dat allemaal niet mogelijk tot in ieder geval 9 februari waarbij een aanzienlijke kans is dat deze datum weer verlaat zal worden.

Omdat we denken dat het proces teveel vertraging oploopt als we nu blijven wachten tot de restricties versoepeld worden, willen we u  via het kerkblad en deze website informeren. We hopen hierop zoveel respons te krijgen, dat wij hierna als kerkenraad met de beschrijving van stap 1 (zie presentatie in pdf) aan de slag kunnen en we daarna de volgende stap in het beroepingsproces kunnen voorbereiden.

Voordat we verder kunnen met stap 2 uit de “Gids voor het beroepen (PKN)” moeten we dus stap 1 afronden. Om dit gedragen met de gemeente te kunnen doen, is uw input dus erg belangrijk! Graag ontvangen we via de mailadressen: scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl en/of via voorzitter@pknechtenerbrugoosterzee.nl uw opmerkingen, aanvullingen, wijzigingen of andere opbouwende commentaren. U kunt uw reactie natuurlijk ook mondeling geven via een lid van de kerkenraad, als mailen niet geschikt is voor u.

Wij kunnen als kerkenraad alleen de belangen van de gemeente dienen, als we samen met u als gemeente hieraan werken. Met klem vragen we uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Scriba: B. Planting-van ’t Veer
Voorzitter: P. van Koningsveld