HOUD MOED, HEB LIEF

Vorig jaar maart veranderde alles dus ook het kerkelijk leven. De landelijke Protestantse Kerk ontwikkelde toen het motto ‘Houd moed, heb lief’, zichtbaar op vlaggen en spandoeken. In die woorden ligt alles besloten, voor jezelf en voor elkaar. Voor jezelf: volhouden, trochsette, niet opgeven. En tegenover elkaar: zorgen, aandacht geven, omzien naar elkaar.

Het was een goede gedachte van onze nieuwe koster Tiemen Bakker om de kerkelijke vlag met deze tekst te bestellen. Hij wappert inmiddels fier bij de Kruiskerk zodat iedereen die erlangs komt, kan zien dat wij deze boodschap willen uitdragen: Houd moed, heb lief!

Laten we er samen zorg voor dragen dat het geen woorden ‘blowing in the wind’ – zoals Bob Dylan ooit zong  – zijn maar dat wíj deze woorden zijn. Het is prachtig dat die vlag er hangt, voor ons als dorpelingen en namens ons als gemeente van Christus. Laat die vlag een aanzet zijn en zich vermenigvuldigen in menselijke vlaggetjes. Laten wij deze woorden gestalte geven door onze handen en ogen, door onze voeten en ons hart.

Met hartelijke groet,

Ds. Evert van der Veen.