Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd

Het thema van de bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen is: “Ik ben er voor jou”. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.21 februari – 1e Zondag Veertigdagentijd: 

” Ik was ziek en jullie bezochten mij” (Matt 25:36)

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

28 februari – 2e Zondag in de Veertigdagentijd:

“Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken”  (Matt 25:35)

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan elf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.