Laurenskerk – plek van ‘erbarmen’

We leven in een moeilijke en onzekere tijd. De dreiging van het Corona-virus heeft ons leven ingrijpend veranderd. Zowel preventie als bestrijding ervan heeft grote gevolgen, juist ook voor ons als kerkelijke gemeenschap. De ernst en noodzaak van de situatie houdt ons allen bezig en is soms heel dichtbij gekomen in eigen kring, buurt of dorp enz. We proberen het allemaal een plaats te geven, houden moed, hopen en bidden om kracht, verlichting en een spoedig einde aan deze crisis.

Met al die ervaringen, beelden, zorgen en vragen kan er behoefte zijn aan een plek om het voor even los te laten, neer te leggen, te bidden voor elkaar, te delen met God en in gedachten stil te staan bij alles wat er gebeurt…

Die plek wil de Laurenskerk voor ons zijn.

In de Stille Week is vanaf maandag 29 maart t/m zaterdag 3 april van 16.00 u. tot 17.00 u. de Laurenskerk open om er even binnen te lopen en eventueel een kaarsje te branden, omlijst door zachte passiemuziek samengesteld door Johannes Bakker.

Er zal uiteraard coronaproof gehandeld moeten worden! Daarom wordt u verzocht alleen te komen, als u geen (corona gerelateerde) klachten hebt en voor het moment in de kerk een mondkapje te dragen, ook, om zo min mogelijk dingen in de kerk aan te raken. Verder mogen er max. 4 personen tegelijk in de kerk zijn en dan op ten minste 1,5 m. afstand van elkaar (tenzij gezinsleden).

Op deze manier is de Laurenskerk voor ons ‘een plek van erbarmen’.

De kerkenraad steunt van harte dit initiatief vanuit de gemeente en verzoekt u, in ieder geval de richtlijnen en aanwijzigingen van de coordinatoren in acht te nemen, zodat iedereen met een beter gevoel het paasweekend tegemoet gaat.

De Kerkenraad.