De deuren gaan weer open

Er worden vanaf zondag, 2 mei 2021 weer kerkgangers fysiek toegelaten bij de kerkdiensten in de Kruiskerk. Van te voren reserveren is niet (meer) nodig.

U wordt welkom geheten door een gastvrouw-/gastheer-coördinator
Wij verzoeken u, hun aanwijzingen op te volgen, dan loopt niemand onnodig risico tijdens het kerkbezoek het coronavirus te krijgen.
Het maximum aantal kerkgangers is 30, op 1,5 meter. Bij binnenkomst wordt de naam en telefoonnummer (voorschrift RIVM en PKN) genoteerd en de gezondheidsvragen gesteld. Mondkapje hoeft alleen op tijdens het lopen naar de zitplaats en na afloopt van de dienst opnieuw, naar de uitgang.
We hopen op verdere versoepelingen, zodat er in augustus (als de vaccinatiegraad maximaal is) weer veel meer kerkgangers de diensten mogen bijwonen en vieren.
Namens de kerkenraad,
Piet van Koningsveld.