Openlucht kerkdienst

Zondag 13 juni 2021, de openlucht kerkdienst bij de Ulesprong, staat deze al in uw / jullie agenda?

Het team van voorgangers is bekend:
Ds. Aleida Blanken, PG Lemmer
Ds. Gerda Keijzer, PG Op e Noed
Ds. Peter Ros, PG Joure.

Na afloop is het de bedoeling om gezamenlijk koffie / thee / limonade te drinken. Vanwege de nog geldende corona maatregelen, wordt iedereen gevraagd zijn eigen drinken en versnaperingen mee te nemen.

Maar zonder hulp, lukt het niet om deze kerkdienst te organiseren. Wij zoeken vrijwilligers voor:

– EHBO
– Verkeersregelaars
– Helpers voor het opbouwen
– Helpers voor het afbreken
– Mensen die helpen met het uitdelen van het programmaboekje.

Vindt u het leuk om actief mee te doen aan deze dienst, dan kunt u zich opgeven bij de scriba van uw gemeente.

Wij als organisatie kijken ernaar uit u/ jullie op zondag 13 juni te mogen ontvangen. O ja, de dienst begint om 10.00 uur en iedereen is welkom vanaf 09.15 uur en mag zijn eigen stoel meenemen. Er is voor zitgelegenheid gezorgd.

Op het moment van schrijven, staan alle verkeerslichten nog op groen als het gaat om het doorgaan van de dienst. Blijf wel de informatie van de lokale kerkelijke gemeente volgen met betrekking tot het doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van de openlucht kerkdienst
Pieter Beintema